KMA-lyftet AB. Kvalitetskonsult

KMA - KVALITET MILJÖ ARBETSMILJÖ

KMA-lyftet hjälper företag hela vägen till certifiering av verksamhetssystem för kvalitet miljö och arbetsmiljö, eller med valda delar som internrevision, utbildning, riskbedömningar, egenkontroller och kontrollplaner

Är Ni redan certifierade enligt ISO 9001 /14001 /ISO 45001 så hjälper vi till med att uppdatera och helst förenkla ert system. Ett bra ledningssystem ska vara anpassat efter Er och leda er till förbättringar och inte en massa onödigt arbete.

ISO 45001 - Vad är det? Arbetsmiljöstandard! Det kan vi också hjälpa till med. (ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljö) 

Behöver Ni... 

  • Lyfta ert kvalitets, miljö och arbetsmiljöarbete
  • Göra internrevision av kvalitet miljö arbetsmiljö
  • Göra en nulägsanalys av er kvalitets, miljö och arbetsmiljöarbete- Är ni redo för Certifiering?
  • Göra trovärdiga egenkontroller 
  • Göra riskbedömningar och hitta åtgärder
  • Göra handlingsplaner med mål och delmål
  • Uppfylla kundens miljökrav
  • Utbildning i kvalite, miljö och arbetsmiljöarbete 
  • Kvalitetskonsult, miljökonsult, arbestmiljökonsult

 

/svartvit-kran-2021-kopia.jpg

Ett sätt att säkerställa ständiga förbättringar är att Certifiera verksamheten enligt ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för Miljö och ISO 45001 för Arbetsmiljön. KMA-lyftet i samarbete med Certway har verktygen och konsultationen i den omfattning Ni behöver för att att ta Er till certifiering och ständiga förbättringar.

Certifiering är inte alltid ett måste utan själva ledningssystemet. KMA Lyftet kan leda Er till ett strukturerat arbetssätt i verksamheten för kvalitet, miljötänk och säker arbetsmiljö. 

Vad är Kvalitet?

Definition enligt ISO 9001:2008: Grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav.        Definitionen enligt SIS: Alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga att tillfredställa uttalade och underförstådda behov.

Eller som vi skulle uttrycka det: Kvalitet är förmåga att kunna leverera det som efterfrågats och helst överträffa kundens förväntningarna. Kvalitet är ordning och reda för kunden men kanske mest för din egen verksamhet, struktur och rutiner för att göra det som krävs, undvika onödigt arbete och ständigt förbättra verksamheten.

Byggbranschen och KMA

Kvalitet Miljö och Arbetsmiljö är viktiga utvecklingsområden i alla branscher och verksamheter. KMA-lyftet har riktat in sig på de brancher vi verkligen har kompetens inom, dvs bygg och anläggningsbranschen med angränsande verksamheter inom installation, hantverk och industri.

Hör av dig om du vill veta mer /Sofia Rosenkvist Wittsell