Kvalitets Miljö och Arbetsmiljö Lyftet

Alla kan behöva lyfta sitt verksamhetssystem

Om oss

Oavsett om du behöver konsultation vid                                                  

    • Uppbyggnad av Kvalitets Miljö och Arbetsmiljösystem.
    • Internrevision och nulägesanalysen av ledningssystem 
    • Utbildning i miljö, kvalitet, arbetsmiljö mm   

KMA Lyftet är engagemang och effektivit 

Se mer om vad vi gör under Tjänster. 

Kompetens och utbildningar

CERTIFIERAD SPECIALIST LEDNINGSSYSTEM på KMA Lyftet är Sofia Rosenkvist Wittsell. Personcertifiering innebär att man får sin kompetens verifierad – att man helt enkelt uppfyller de krav som ställs på en befattning eller ett specifikt arbetsmoment. En oberoende part verifierar kompetenskraven (till exempel grundläggande utbildningar, nuvarande kunskap och arbetslivserfarenhet) enligt metoder som är fastställda i internationella standarder. 

certifikat-ledningssystem-srw.pdf

1990  Byggnadsingenjör 4-årig teknisk linje Bygg Anl 

                 

 

1992 Bygglagstiftning "Ansvarig arbetsledare"
1998 Arbete på väg och Väg 94
2000 Kvalitetsrevision
2001 Kvalitetskompetens PBL Behörighet K samt Bygglagstiftning
2006  Brandskyddsansvarig Heta Arbeten
2009  Byggarbetsmiljösamordnare BAS P & U
2011 Uppdatering PBL 2010:9
2011 Entreprenadjuridik
2011 Certifiering Kontrollansvarig PBL behörighet K
2013  Internrevisionsutbildning 
2014  Kvalitetsutveckling och ledarskap (7,5 p) Mälardalens högskola
2015  Certifierad specialist Ledningessystem
2016

 ISO 9001:2015, 14001:2015, ISO 17020

 

2017

GRI-utbildning . Riktlinjer för hållbarhetsredovisning

 
2018

ISO 45001:2018 Arbetsmiljö

 
2020

Safe construction training. Byggföretagen

 

 

Sofia Rosenkvist Wittsells historia

Jag har sedan 2014 arbetet med konsultation och vägledning för företag i kvalitets miljö och arbetsmiljöfrågor. Vägledning till certifiering eller uppryckning/förbättring och anpassning av kvalitets miljö och arbetsmiljöarbetet oftast för företag i bygg och anläggningsbranchen men även andra (se mer under fliken Tjänster). Jag har väglett över 20 företag till certifiering av ledningssystem enligt en eller flera av ISO-standarderna 9001, 14001, 45001.   

Jag har arbetat i byggbranschen sen jag slutade skolan med undantag av ett par år då jag reste runt i världen. Jag började på Oden anläggningar 1990 i Örebro som utsättare och sedan som arbetsledare innan jag 1999 började på NA Bygg som kvalitets och miljöansvarig och projektstöd. 

När jag kom till NA Bygg vidareutvecklade jag deras kvalitets och miljösystem, samt integrerade arbetsmiljön. Ett ständigt och systematiskt förbättringsarbete där jag anpassat dokument och rutiner efter företagets verksamhet ute i projekten. Jag jobbde med företagets riskbedömningar och skyddsronder på företags- och projektnivå. Samordning av arbetsmiljö-, kvalitets- och startmöten med UE.

Kontroller av underentreprenörers riskbedömningar kvalitets och miljö kontroller i projekten har gett mig en stor inblick i många olika företags sätt att arbeta med kvalitet miljö och arbetsmiljö på projektnivå, och i vissa fall på företagsnivå.

Under 2013 genomförde jag trippelcertifieringen av NA Bygg enligt ISO 14001, 9001 och AFS 2001. I och med att NA Bygg blev certifierade och nästan självgående när det gäller KMA, kände jag att det skulle vara roligt att ta steget och starta eget - KMA Lyftet. 

KMA Lyftet AB är en förkortning av Kvalitets Miljö och Arbetsmiljö Lyftet. Godkänd för F-skatt. Org nr 559023-5718

/logga-med-text.jpg

Får du inte ihop pusslet med alla krav på Kvalitet Miljö och Arbetsmiljö? Eller vill du få ordning och reda bland bitarna? Vi hjälper gärna till och lyfter din verksamhet. 

När bitarna faller på plats ser man helheten.   

Ring: 070-559 22 39 eller

E-posta: [javascript protected email address]

Facebook

 Länkar

 /pussel-bla.gif