Referenser

Hur hittar man en bra konsult? Jo, man frågar någon som anlitat dem förut!

De tjänster KMA-lyftet erbjuder grundar sig på erfarenheter från många års arbete med Kvalitets Miljö och Arbetsmiljöfrågor både som konsult och "på riktigt" i bygg och anläggningsbranchen. Nedan redovisas ett antal referensuppdrag. Vill Ni veta hur vi lyckats med dessa uppdrag så kontakta Sofia för kontaktuppgifter till referenspersoner.

Certifiering samt Kvalitets Miljö och Arbetsmiljösamordning

Framtagning av dokumentation och arbetssätt, utbildning, internrevision, ledningens genomgång. Följande företag är några av dem vi har väglett till certifiering.  

/231218advent_sofia5-web.jpg

ELE Engineering Västerås, Borlänge, Sundsvall. Byggnor i Närke AB Örebro, MRM Mining AB Gällivare, Laxo Mekan AB Örebro, Laxå,  Infracon Örebro, OBK Sverige Örebro, Ute mark & miljö AB Örebro , Brogrund AB Örebro, Piscator Ventilation AB Örebro, Wani el och Wani enegri AB Örebro, NeH Svenska AB, Arosbärgarna AB Västerås, HA Stålbygg AB Köping, Radiator VVS Sverige (över 10 filialer/siter), SDC Swedish Diamondtool Consulting i Nora AB, Dianor AB Nora, Hållen Arkitekter Örebro, Vårby Färghall & Södertälje Färghandel,  Öbergs Färghus i Västerås, IT-mästaren Örebro,  Engineering 4U Västerås, T-schakt Örebro , Hisstech Sverige AB, Byggessen Västerås, Woodsafe AB Västerås,  Processpumpar AB , LOKA Brunn & Grythyttans gästgivaregård, , NA Bygg AB Hallsberg certifiering och KMA-samordning 

Kumla Fastigheter, Kumla Bostäder, VOAV Teknik AB Hallsberg: Miljödiplomering Svensk miljöbas.

Internrevision och utbildning

Utöver internrevision och utbildning KMA för ovan nämnda företag i samband med certifiering, har KMA-lyftet också genomfört:

  • Löpande internrevisioner Comfortkedjan. Stöd i förvaltning och utveckling av kvalitet, miljö och arbetsmiljö enl CVS Comfort Verksamhetssystem ISO 9001, ISO14001, sedan 2014.
  • KMA-kurs på Yrkeshögskoleutbildning för Projektledare Elkraft. Åsbro kursgård 2020-2023
  • Utbildning Byggarbetsmiljösamordning BAS p/u Radonkonsult i Norrtälje 2015
  • Grundläggande miljöutbildning för Miljödiplomering LeBo, LeKo 2020, Kumla Bostäder KFAB 2019-2022, VOAV Hallsberg 2015, 2018, 
  • Löpande internrevisioner kvalitet miljö och arbetsmiljö NYBETONG, Sundhetsbolaget, Plåtteknik i Kumla AB, Örebro Svets, Nerike kugg & mekan, NA Bygg Hallsberg. 
  • Internrevision av Arbetsmiljö och Miljösystem enl CLS 2011 hos Rörkrökarn i Hallsberg . 2013
  • Internutbildning NA Bygg: Verksamhetssystem, ISO, Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö 1999-2013
  • Information utbildning Tullängsskolan Örebro: Föreläsning Hållbar utveckling för blivande byggare 2013
  • Information utbildning Alléskolan Hallsberg: Föreläsning Hälsa och arbetsmiljö för blivande byggare 2010, 2011    

 

Sedan 2013 konsultation, utbildning, internrevision inom kvalitets- miljö- och arbetsmiljöfrågor. Se även www.certway.se 

1999-2013 Utveckling och underhåll av NA Byggs kvalitets och miljösystem, samt integrerat arbetsmiljön. Ett ständigt och systematiskt förbättringsarbete med anpassning av dokument och rutiner efter företagets verksamhet ute i projekten.Upprättande av projektanpassade system för KMA på små som stora projekt, rutiner för egenkontroller, nödlägesberedskap, SAM, tillbudsrapportering, riskbedömningar, kemikalieförteckningar, laglistor  mm. Upprättande av slutdokumentation, avstämningar och kontroller av underentreprenörers kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete. Projektledare för Certifieringsprocessen under 2013.

Kontrollansvarig PBL (Plan och bygglagen)

Under perioden 2006 till 2014 genomfördet uppdrag som Kontrollansvarig PBL Behörighet K/N för ett 15 tal byggprojekt allt från privata bostäder till industriombyggnader och Om- och tillbyggnad badhuset i Hallsberg med omnejd.