Kvalitets Miljö och Arbetsmiljö Lyftet

Alla kan behöva lyfta sitt verksamhetssystem

Referenser

De tjänster KMA Lyftet erbjuder grundar sig på erfarenheter från många års arbete med Kvalitets Miljö och arbetsmiljöfrågor i bygg och anläggningsbranchen. Nedan redovisas ett antal referensuppdrag. Vill Ni veta hur vi lyckats med dessa uppdrag så kontakta Sofia för kontaktuppgifter till referenspersoner.

 

Certifiering samt Kvalitets Miljö och Arbetsmiljösamordning

Framtagning av dokumentation och arbetssätt, utbildning, internrevision, ledningens genomgång. Följande företag är några av dem vi har väglett till certifiering.  

ELE Engineering Västerås, Borlänge, Sundsvall. Byggnor i Närke AB Örebro, MRM Mining AB Gällivare, Laxo Mekan AB Örebro, Laxå,  Infracon Örebro, OBK Sverige Örebro, Ute mark & miljö AB Örebro , Brogrund AB Örebro, Piscator Ventilation AB Örebro, Wani el och Wani enegri AB Örebro, NeH Svenska AB, Arosbärgarna AB Västerås, HA Stålbygg AB Köping, Radiator VVS Sverige (över 10 filialer/siter), SDC Swedish Diamondtool Consulting i Nora AB, Dianor AB Nora, Hållen Arkitekter Örebro, Vårby Färghall & Södertälje Färghandel,  Öbergs Färghus i Västerås, IT-mästaren Örebro,  Engineering 4U Västerås, T-schakt Örebro , Hisstech Sverige AB, Byggessen Västerås, Woodsafe AB Västerås,  Processpumpar AB , LOKA Brunn & Grythyttans gästgivaregård: ISO 14001, ISO 9001, AFS2001:1 certifiering, NA Bygg AB Hallsberg: ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1 certifiering och KMA-samordning 

Kumla Fastigheter, Kumla Bostäder, VOAV Teknik AB Hallsberg: Miljödiplomering Svensk miljöbas.

Internrevision och utbildning

Utöver internrevision och utbildning KMA för ovan nämnda företag har KMA Lyftet också genomfört:

 • Löpande internrevisioner Comfortkedjan. Kvalitet miljö och arbetsmiljö enl CVS Comfort Verksamhetssystem ISO 9001, ISO14001 . Sedan 2014
 • KMA-kurs på Yrkeshögskoleutbildning för Projektledare Elkraft. Åsbro kursgård 2020-2023
 • Utbildning Byggarbetsmiljösamordning BAS p/u Radonkonsult i Norrtälje 2015
 • Grundläggande miljöutbildning för Miljödiplomering LeBo, LeKo 2020, Kumla Bostäder KFAB 2019-2022, VOAV Hallsberg 2015, 2018, 
 • Löpande internrevisioner kvalitet miljö och arbetsmiljö NA Bygg Hallsberg. 2014-2019
 • Internrevision av Arbetsmiljö och Miljösystem enl CLS 2011 hos Rörkrökarn i Hallsberg . 2013
 • Internutbildning NA Bygg: Verksamhetssystem, ISO, Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö 1999-2013
 • Information utbildning Tullängsskolan Örebro: Föreläsning Hållbar utveckling för blivande byggare 2013
 • Information utbildning Alléskolan Hallsberg: Föreläsning Hälsa och arbetsmiljö för blivande byggare 2010, 2011    

 

Sedan 2013 konsultation, utbildning, internrevision inom kvalitets- miljö- och arbetsmiljöfrågor. Se även www.certway.se 

1999-2013 Utveckling och underhåll av NA Byggs kvalitets och miljösystem, samt integrerat arbetsmiljön. Ett ständigt och systematiskt förbättringsarbete med anpassning av dokument och rutiner efter företagets verksamhet ute i projekten.Upprättande av projektanpassade system för KMA på små som stora projekt, rutiner för egenkontroller, nödlägesberedskap, SAM, tillbudsrapportering, riskbedömningar, kemikalieförteckningar, laglistor  mm. Upprättande av slutdokumentation, avstämningar och kontroller av underentreprenörers kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete. Projektledare för Certifieringsprocessen under 2013.

Kontrollansvarig PBL (Plan och bygglagen 2010:900)

Kontrollansvarig PBL Behörighet K. 

 • Ulvsätter 2:10 Hallsberg Tillbyggnad lager. HauCon 2013-2014
 • Ulvsätter 2:10 Hallsberg. Hårdgjord yta och lagertält. HauCon 2013
 • Stora Älberg 1:56 Hallsberg. Nybyggnad gäststuga2013
 • Äppelträdgården 1 Hallsberg. Nybyggnad enfamiljshus 2013
 • Vissberga 8:3 Hallsberg. Byte av fasad på del av tegelbruksbyggnad. 2012

Kvalitetsansvarig PBL Behörighet K. (Plan och bygglagen före 2011)

 •  Kumla 13:26 Skogstorp. Nybyggnad bostäder
 •  Hallsberg Kv. Kopparslagaren 5. Nybyggnad bostäder
 •  Örebro Nikolai 3:222 Södra Vattentornet nybyggnad 3 våningar kontor, restaurang 2012
 •  Hallsberg Kv. Kopparslagaren. Rivning 2011
 •  Lekebergs Kommun Lekhyttan 1:19. Om och tillbyggnad restaurang 2011
 •  Örebro Svetsaren 6. Nybyggnad kontor 3 vån ”Svarta Borgen 2” 2009
 •  Hallsberg Ulvsätter 2:4. Nybyggnad lagerbyggnad HauCon 2009
 •  Hallsberg Centrum 1:1. Om- och tillbyggnad badhus 2008
 •  Hallsberg. Syllen 1. Nybyggnad industrihall 2007        
 •  Hallsberg Hjulet 4. Tillbyggnad industrilokal 2006       

(KMA Lyftet utför inte längre uppdrag som Kontrollansvarig enl. PBL.)

                 

/logga-med-text.jpg

Får du inte ihop pusslet med alla krav på Kvalitet Miljö och Arbetsmiljö? Eller vill du få ordning och reda bland bitarna? Vi hjälper gärna till och lyfter din verksamhet. 

När bitarna faller på plats ser man helheten.   

Ring: 070-559 22 39 eller

E-posta: [javascript protected email address]

Facebook

 Länkar

 /pussel-bla.gif