Tjänster

KMA-lyftet kan erbjuda följande tjänster

Certifiering av Kvalitet Miljö Arbetsmiljö

Har du kunder som ställer krav på att du ska miljö-, kvalitets eller arbetsmiljöcertifiera dig enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, FR2000? Eller vill du certifiera dig för din egen skull? Vet du hur du ska gå tillväga för att få det där certifikatet? Lugn då har du kommit rätt. Tillsammans med Certway kan KMA-lyftet visa vägen.

Miljödiplomering, införande och utbildning

Miljödiplomering är ett enkelt, effektivt och billigt sätt att arbeta med miljö- och klimatfrågor, för både företag och organisationer. Känns ISO 14001 för stort så kan Miljödiplomering enligt Svensk miljöbas vara något för Er. KMA-lyftet erbjuder hjälp att upprätta och införa rutinerna för miljödiplomering och upprätta dokumentation. KMA-lyftet är godkända av Örebro miljödiplomering för miljöutbildning som krävs vid miljödiplomering.

Internrevisioner, Utbildning, Utveckling och Support

För att hålla liv i Ditt Kvalitets Miljö och Arbetsmiljöarbete kan det ibland vara bra att låta en extern part granska, utveckla verksamhetssystemet och kanske vidareutbilda personalen. KMA Lyftet erbjuder påminnelser och support för att systematiskt hålla liv i ditt verksamhetssystem.

Verksamhetssystem 

Skapa struktur och systematik i företagets verksamhet. Se över företagets arbetssätt, identifiera vad som är viktigt för att verksamheten ska vara effektiv och kunden nöjd. Identifiera risker och hitta arbetssätt för att eliminera risker.  Involvera och engagera personalen för att arbeta mot ett gemensamt mål.